Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2015/II

20.03.2015
Uchwała Nr 7/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji Zespołu Problemowego do spraw świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych na podstawie umów zawartych z...

Uchwała Nr 6/2015/II

20.03.2015
Uchwała Nr 6/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji Zespołu Problemowego do spraw kontroli postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.

Uchwała Nr 5/2015/II

20.03.2015
Uchwała Nr 5/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Uchwała Nr 4/2015/II

20.03.2015
Uchwała Nr 4/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2014 r.

Uchwała Nr 3/2015/II

23.02.2015
Uchwała Nr 3/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezesa NFZ do dokonywania zmian rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych

Uchwała Nr 2/2015/II

23.02.2015
Uchwała Nr 2/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.