Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 13/2016/III

04.05.2016
w sprawie powołania Zespołu Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży

Uchwała Nr 12/2016/III

04.05.2016
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Łomżyńskiej w Bydgoszczy służebnością przesyłu

Uchwała Nr 11/2016/III

04.05.2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Uchwała Nr 10/2016/III

29.03.2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług utrzymania Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ

Uchwała Nr 9/2016/III

14.03.2016
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia zlokalizowanej przy ul. Glinianej we Wrocławiu służebnością przesyłu

Uchwała Nr 8/2016/III

14.03.2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.