Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2018/III

08.03.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle

Uchwała Nr 3/2018/III

08.03.2018
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 2/2018/III

08.03.2018
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2017 r.

Uchwała Nr 1/2018/III

01.02.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 27/2017/III

15.12.2017
w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 26/2017/III

15.12.2017
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.