Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 8/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 8/2003 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wydania opinii o rocznych sprawozdaniach finansowych kas chorych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz o przeznaczeniu zysków (nadwyżek przychodów nad...

Uchwała Nr 7/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 7/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 6/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 6/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 5/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 5/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Przyjęcia Regulaminu Działania Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 4/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 4/2003 z dnia 23 maja 2003 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Zastępcy Prezesa do spraw medycznych

Uchwała Nr 3/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 3/2003 z dnia 23 maja 2003 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Zastępcy Prezesa do spraw służb mundurowych