Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 172/2003

26.08.2003
Uchwała Nr 172/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie zabezpieczenia świadczeń w zakresie dializy otrzewnowej CADO i ADO w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała Nr 171/2003

25.08.2003
Uchwała Nr 171/2003 z dnia 8 sierpnia 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia podziału środków finansowych pomiędzy oddziały wojewódzkie i Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok, w pozycji "koszty świadczeń...

Uchwała Nr 170/2003

25.08.2003
Uchwała Nr 170/2003 z dnia 8 sierpnia 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia projektu rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2004.

Uchwała Nr 169/2003

22.08.2003
Uchwała Nr 169/2003 z dnia 8 sierpnia 2003 roku Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny tych warunków w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...

Uchwała Nr 168/2003

22.08.2003
Uchwała Nr 168/2003 z dnia 8 sierpnia 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uwzględnienia w procesie agregacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych kosztów leczenia osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o powszechnym...

Uchwała Nr 167/2003

22.08.2003
Uchwała Nr 167/2003 z dnia 4 sierpnia 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nieodpłatnego przekazania mebli biurowych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Zespołowi Wojewódzkich Przychodni...