Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 155/2003

29.07.2003
Uchwała Nr 155/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. Zarzadu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie projektu Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Uchwała Nr 154/2003

29.07.2003
Uchwała Nr 154/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

Uchwała Nr 152/2003

25.07.2003
Uchwała Nr 152/2003 z dnia 17 lipca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i monitorowania wydatków związanych z lekami.

Uchwała Nr 151/2003

25.07.2003
UCHWAŁA NR 151/2003 z dnia 17 lipca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zgody na sfinansowanie kosztów leczenia....

Uchwała Nr 150/2003

25.07.2003
UCHWAŁA 150/2003 z dnia 17 lipca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wniosku do Przewodniczącej Rady Funduszu o umieszczenie w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady punktu dotyczącego zaopiniowania przez Radę rocznych...

Uchwała Nr 149/2003

25.07.2003
UCHWAŁA Nr 149/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie przedłożenia Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o zaopiniowanie rocznych sprawozdań finansowych kas chorych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002...