Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr166/2003

22.08.2003
Uchwała Nr166/2003 z dnia 4 sierpnia 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie upoważnienia do dokonywania określonych czynności związanych z kontrolą prowadzoną przez Departament Kontroli Wewnętrznej.

Uchwała Nr 165/2003

19.08.2003
Uchwała Nr 165/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 164/2003

18.08.2003
Uchwała Nr 164/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mebli biurowych na wyposażenie Oddziału Noworodków i Wcześniaków Katedry Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Uchwała Nr 163/2003

14.08.2003
Uchwała Nr 163/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny tych warunków w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...

Uchwała Nr162/2003

14.08.2003
Uchwała Nr162/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny tych warunków w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...

Uchwała Nr 161/2003

13.08.2003
Uchwała Nr 161/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny tych warunków w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...