Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 160/2003

13.08.2003
Uchwała Nr 160/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny tych warunków w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...

Uchwała Nr 159/2003

13.08.2003
Uchwała Nr 159/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny tych warunków w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...

Uchwała Nr 158/2003

13.08.2003
Uchwała Nr 158/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny tych warunków w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...

Uchwała Nr 157/2003

13.08.2003
Uchwała Nr 157/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny tych warunków w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...

Uchwała Nr 142/2003

05.08.2003
UCHWAŁA NR 142/2003 z dnia 4 lipca2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom oddiałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała Nr 156/2003

29.07.2003
Uchwała Nr 156/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dodatkowych środków pieniężnych dla Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.