Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 148/2003

25.07.2003
UCHWAŁA NR 148/2003 z dnia 14 lipca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zgody na sfinansowanie kosztów leczenia.

Uchwała Nr 147/2003

25.07.2003
UCHWAŁA NR 147/2003 z dnia 14 lipca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia wysokości funduszu premiowego za miesiąc maj

Uchwała Nr 146/2003

25.07.2003
UCHWAŁA NR 146/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie zgody na sfinansowanie kosztów leczenia.

Uchwała Nr 145/2003

25.07.2003
UCHWAŁA NR 145/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie ztwierdzenia Wytycznych do zasad ujednoliconego kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2004

Uchwała Nr 144/2003

25.07.2003
UCHWAŁA NR 144/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania Uchwały Nr 13712003 w sprawie ustalenia zasad płatności za świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielone ubezpieczonym spoza terenu...

Uchwała Nr 143/2003

25.07.2003
UCHWAŁA NR 143/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania Uchwały Nr 13812003 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień) publicznych, których przedmiotem będzie zakup komputerów oraz...