Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 14/2013/DSOZ

22.03.2013
Zarządzenie Nr 14/2013/DSOZ Prezesa Narodowy Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Zarządzenie Nr 103/2012/DSOZ

24.12.2012
Zarządzenie Nr 103/2012/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia 24 grudnia 2012 r.w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych...

Zarządzenie Nr 45/2012/DSOZ

19.07.2012
Zarządzenie Nr 45/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy).