Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 70/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 70/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Zdrowia Nr 92/2005 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...

Zarządzenie Nr 69/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 69/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Zarządzenie Nr 66/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 66/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok

Zarządzenie Nr 64/2006

31.08.2006
Zarządzenie Nr 64/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 55/2006 w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Zarządzenie Nr 63/2006

31.08.2006
Zarządzenie Nr 63/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 50/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 62/2006

31.08.2006
Zarządzenie Nr 62/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania oczywistych błędów w zarządzeniu Nr 52/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia...