Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 33/2004

17.11.2004
Zarządzenie Nr 33/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 20/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 34/2004

17.11.2004
Zarządzenie Nr 34/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kwalifikacji oddziałów szpitalnych do określonego typu, ustalenia wzoru aneksu do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne...

Zarządzenie Nr 37/2004

16.11.2004
Zarządzenie Nr 37/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania, do podpisu Prezesa Funduszu, decyzji o refundacji leków sprowadzanych na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z...

Zarządzenie Nr 36/2004

16.11.2004
Zarządzenie Nr 36/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zmiany "Katalogu świadczeń onkologicznych"...

Zarządzenie Nr 35/2004

16.11.2004
Zarządzenie Nr 35/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przewidzianych na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach programów terapeutycznych (lekowych):...