Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 53/2007/DSOZ

11.09.2007
Zarządzenie Nr 53/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2007 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

Zarządzenie Nr 52/2007/BK

04.09.2007
Zarządzenie Nr 52/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu oraz trybu przygotowania i prowadzenia postępowania kontrolnego w zakresie wykorzystania przez świadczeniodawców środków finansowych...

Zarządzenie Nr 49/2007/GPF

20.08.2007
Zarządzenie Nr 49/2007/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 47/2007/DŚOZ

26.07.2007
Zarządzenie 47/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń...

Zarządzenie Nr 46/2007/DI

24.07.2007
Zarządzenie Nr 46/2007/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu...

Zarządzenie 44/2007/DEF

12.07.2007
Zarządzenie 44/2007/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 10 lipca 2007 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok