Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 35/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 35/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 34/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 34/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 33/2006

10.07.2006
Zarządzenie Nr 33/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2005 z dnia 13 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o...

Zarządzenie Nr 32/2006

10.07.2006
Zarządzenie Nr 32/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające Zarządzenie nr 44 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zasad rozporządzania niezagospodarowanymi ruchomymi składnikami...

Zarządzenie Nr 31/2006

27.06.2006
Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 30/2006

27.06.2006
Zarządzenie Nr 30/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...