Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 15/2006

28.03.2006
Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 28 marca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania oczywistych błędów w zarządzeniu Nr 12/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniającym zarządzenie Nr 93/2005...

Zarządzenie Nr 5/2006

08.03.2006
Zarządzenie Nr 5/2006z dnia 9 lutego 2006 r.Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnychw Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 11/2006

03.03.2006
Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 22 lutego 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Zarządzenie Nr 12/2006

24.02.2006
Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 93/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...

Zarządzenie Nr 7/2006

13.02.2006
Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania "Zasad windykacji należności Narodowego Funduszu Zdrowia"

Zarządzenie Nr 6/2006

13.02.2006
Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia