Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 40/2004

09.12.2004
Zarządzenie Nr 40/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji i projektu wzoru elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (e-KUZ) elektronicznego Rejestru Usług...

Zarządzenie Nr 39/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 39/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 17/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w...

Zarządzenie Nr 38/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 38/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sposobu oznaczania, rejestrowania oraz przechowywania decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 27/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 27/2004 z dnia 21 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju "Świadczenia odrębnie kontraktowane" -...

Zarządzenie Nr 28/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 28/2004 z dnia 21 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 2/2004 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie przekazania oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia do realizacji...

Zarządzenie Nr 29/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 29/2004 z dnia 22 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia renegocjacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: leczenie uzdrowiskowe.