Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-44/14

07.11.2014
Dostawa bonów okolicznościowych w formie kart elektronicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-41/14

05.11.2014
Dostawa urządzeń do zabezpieczenia styku z internetem i komunikacji wewnętrznej

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-35/14

17.10.2014
Dostawa licencji Oracle wraz z asystą techniczną i konserwacją.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-34/14

17.10.2014
Usługa sieci MAN na potrzeby Centrali NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-39/14

16.10.2014
Świadczenie usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych i nadzoru autorskiego do oprogramowania Pakietu SAS Fraud Detection for Health Care.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-38/14

16.10.2014
Usługa w zakresie zapewnienia systemu informacji prawnej dla NFZ wraz z aktualizacjami.