Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

30.10.2007
Informacja dotycząca prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki.

Komunikat dla świadczeniodawców

22.10.2007
Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie uzdrowiskowe.

Komunikat

17.10.2007
Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń szpitalnych na rok 2008.

Komunikat z dnia 17 października 2007 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

17.10.2007
Na podstawie Zarządzenia Nr 38/2007/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie zasad opracowywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia terapeutycznych programów zdrowotnych § 9 podaje się do wiadomości identyfikację...

Komunikat prasowy

10.10.2007
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął realizację projektu wdrożenia Rejestru Usług Medycznych II generacji.

Komunikat dla Świadczeniodawców

09.10.2007
Komunikat dotyczący szkolenia dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe