Aktualności

Aktualności Centrali

Akcja NFZ - Majówka dla Zdrowia

15.05.2008
W sobotę, 17 maja 2008 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia już po raz kolejny organizuje dzień badań profilaktycznych pt. Majówka dla Zdrowia. W tym dniu będziemy propagować badania profilaktyczne finansowane przez NFZ ze szczególnym naciskiem na...

Komunikat dla świadczeniodawców

14.05.2008
Komunikat w sprawie udostępnienia oprogramowania obsługującego rozliczenia w rodzaju ZPO.

Komunikat DGL

09.05.2008
Komunikat w sprawie uwag dotyczących projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wynikającymi ze zmiany formy finansowania niektórych terapii....

Komunikat DGL

09.05.2008
Komunikat dotyczący projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Komunikat DSOZ

09.05.2008
W związku z opublikowaniem przez Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS czwartej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż treść publikacji nie została uzgodniona z NFZ ani też nie jest...

Komunikat

07.05.2008
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w 2008 r.