Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa NFZ

29.01.2008
Komunikat w sprawie aplikacji obsługujących rozliczenia w rodzaju ZPO - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Komunikat

23.01.2008
Komunikat w sprawie zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w roku 2007 i niesfinansowanych przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych

Komunikat Prezesa NFZ

17.01.2008
Komunikat Prezesa NFZ w sprawie finansowania niektórych leków stosowanych w ramach farmakoterapii i chemioterapii niestandardowych.

Komunikat Prezesa NFZ

11.01.2008
Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Komunikat Prezesa NFZ

07.01.2008
Komunikat w sprawie przedłużenia terminu udostępniania oprogramowania Pakiet Świadczeniodawcy i KS-SWD.

Komunikat Prezesa NFZ

07.01.2008
Komunikat w związku z trwającym procesem zawierania (aneksowania) umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2008 i lata następne.