Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja prasowa

07.07.2005
Informacja prasowa w sprawie leczenia immunosupresyjnego pacjentów po przeszczepach w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy

Komunikat

07.07.2005
Komunikat w sprawie spotkania Rady Programów Terapeutycznych.

Komunikat

06.07.2005
Komunikat w sprawie leczenia immunosupresyjnego

Komunikat

30.06.2005
Komunikat w sprawie zakończenia negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów na świadczenia zdrowotne na rok 2006

Informacja dla ubezpieczonych

30.06.2005
Informacja dla ubezpieczonych wyjeżdżających do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Informacja dla świadczeniodawców i aptek

29.06.2005
Informacja dla świadczeniodawców i aptek w sprawie stosowania kuponów RUM jako druków recept.