Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

09.07.2004
Komunikat w sprawie rozmów NFZ z dyrektorami szpitali klinicznych na Mazowszu

Informacja

05.07.2004
Dotyczy: zmian w katalogach świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego oraz zmiany ceny maksymalnej punktu rozliczeniowego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Komunikat prasowy

24.06.2004
Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym NFZ

Protokół ze spotkania Prezesa NFZ z przedstawicielami NSZZ Solidarność

14.06.2004
Zamieszczamy treść protokołu ze spotkania Lesława Abramowicza, Prezesa NFZ, z przedstawicielami Związku Zawodowego NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Narodowym Funduszu Zdrowia w dniu 14 czerwca 2004 r.

Informacja prasowa

08.06.2004
Informacja dotycząca kontroli przeprowadzanych przez oddziały wojewódzkie NFZ u świadczeniodawców

Komunikat

21.05.2004
Informacja w sprawie zakupu badań metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET-CT)