Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

27.02.2004
Komunikat ze spotkania przedstawicieli Polskiej Unii Onkologicznej, Stowarzyszenia Dyrektorów Ośrodków Onkologicznych w Polsce, dyrekcji Instytutu Centrum Onkologii w Warszawie oraz przedstawicieli NFZ.

Komunikat

10.02.2004
W wyniku rozmów z Zespołem Negocjacyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie zdecydowało o zawieszeniu akcji protestacyjnej.

Informacja

10.02.2004
Informacja w sprawie sfinansowania porozumienia z lekarzami rodzinnymi...

Komunikat

30.01.2004
Komunikat w sprawie funkcjonowania pogotowia

Komunikat

30.01.2004
Komunikat w sprawie rozliczeń za świadczenia zdrowotne wykonane w styczniu 2004 roku.

Informacja

26.01.2004
Treść aneksów do umów na świadczenia zdrowotne w 2004 r., wynegocjowanych w dniu 26 stycznia br. przez przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego oraz Zespół Negocjacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia