Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

24.03.2004
Komunikat w sprawie uprawnień osób represjonowanych do otrzymywania bezpłatnych leków.

Komunikat personalny

09.03.2004
Komunikat Centrum Informacyjnego Rządu

Komunikat personalny

08.03.2004
Komunikat personalny Centrum Informacyjnego Rządu

Komunikat

27.02.2004
Komunikat ze spotkania przedstawicieli Polskiej Unii Onkologicznej, Stowarzyszenia Dyrektorów Ośrodków Onkologicznych w Polsce, dyrekcji Instytutu Centrum Onkologii w Warszawie oraz przedstawicieli NFZ.

Komunikat

10.02.2004
W wyniku rozmów z Zespołem Negocjacyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie zdecydowało o zawieszeniu akcji protestacyjnej.

Informacja

10.02.2004
Informacja w sprawie sfinansowania porozumienia z lekarzami rodzinnymi...