Aktualności

Aktualności Centrali

Słowniki

22.10.2015
Słownik produktów handlowych w.235 (programy lekowe)

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

21.10.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego listopad 2015 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

MZ: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów przekazana do konsultacji

06.10.2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został przedstawiony do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Komunikat dla świadczeniodawców

05.10.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na środowisku testowym DiLO udostępnione zostały usługi sieciowe w wersji 3.0.

Komunikat dla świadczeniodawców

01.10.2015
NFZ informuje, że uruchomione zostały usługi webservice na środowisku produkcyjnym (obsługujące żądania w wersji 2.0), w ramach których możliwe jest wystawianie oraz obsługa etapów SSO.