Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Ogłoszenia o sprzedaży składników majątkowych

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego:

 

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego (.pdf)

(dodano 2.02.2022 r.)


Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego (.doc)

(dodano 2.02.2022 r.)

 

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego

 

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego (.pdf)

(dodano 19.11.2021 r.)


Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego (.doc)

(dodano 19.11.2021 r.)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego.

 

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego (.pdf)

(dodano 20.05.2021 r.)

 

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego (.doc)

(dodano 20.05.2021 r.)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 oferuje do nieodpłatnego przekazania zbędne składniki majątkowe - palety drewniane - zgodnie z specyfikacją zamieszczoną w tabeli poniżej.

 

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątkowych (.pdf)

(dodano 31.03.2021 r.)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych (drewniane palety 800 mm x 600 mm).

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.pdf)

(dodano 17.03.2021 r.)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych (drewniane palety 800 mm x 600 mm).

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.pdf)

(dodano 11.03.2021 r.)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych (drewniane palety 800 mm x 600 mm).

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.pdf)

(dodano 3.03.2021 r.)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 oferuje do nieodpłatnego przekazania składniki majątkowe zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w ogłoszeniu:

 

Ogłoszenie (.pdf)

(dodano 6.10.2020)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych.

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.pdf)

(dodano 24.09.2020 r.)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych.


Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.pdf)

(dodano 10.09.2020)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych.

 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.pdf)

(dodano 17.08.2020)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 oferuje do nieodpłatnego przekazania zbędne składniki majątkowe -  telefony komórkowe -  zgodnie z specyfikacją zamieszczoną w tabeli poniżej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2015/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2015 r., ogłoszenie kierowane jest  do jednostek organizacyjnych, np.: fundacje, szkoły, żłobki, przedszkola, domy dziecka,  jednostki samorządu terytorialnego, PCK, itp. Nieodpłatnie przekazane telefony komórkowe nie mogą być sprzedane, odsprzedane lub wystawione na sprzedaż.

 

L.p.

Nazwa i model telefonu

Numer inwentarzowy

Wyposażenie

Uwagi

 1.  

Samsung Galaxy S5 Mini

SN-7-10642/6/15

ładowarka / zestaw słuchawkowy

Rysy na ekranie, słaba bateria

 1.  

Huawei Shotx

SN-7-10712/6/16

ładowarka / zestaw słuchawkowy

Rysy na obudowie i wyświetlaczu, słaba bateria

 1.  

Huawei Shotx

SN-7-10738/6/16

ładowarka

Pęknięcie na obudowie, słaba bateria, brak zestawu słuchawkowego

 1.  

Huawei Shotx

SN-7-10739/6/16

ładowarka / zestaw słuchawkowy

Rysy na obudowie i na ekranie, słaba bateria

 1.  

Huawei Shotx

SN-7-10740/6/16

ładowarka / zestaw słuchawkowy

Rysy na obudowie oraz wyświetlaczu, słaba bateria

 1.  

Huawei P8 Lite

SN-7-10744/6/16

ładowarka

Brak zestawu słuchawkowego, słaba bateria

 1.  

Huawei Shotx

SN-7-10757/6/16

ładowarka / zestaw słuchawkowy

Rysy na obudowie, słaba bateria

 1.  

Huawei P8 Lite

SN-7-10762/6/16

ładowarka / zestaw słuchawkowy

Porysowana obudowa, słaba bateria

 1.  

Huawei Shotx

SN-7-10763/6/16

ładowarka / zestaw słuchawkowy

Rysy na obudowie, słaba bateria

 1.  

Huawei Shotx

SN-7-10765/6/16

ładowarka / zestaw słuchawkowy

Rysy na obudowie, słaba bateria

 1.  

Huawei P9 Lite

SN-7-10780/6/16

ładowarka / zestaw słuchawkowy

Rysy na obudowie i wyświetlaczu, słaba bateria

 1.  

Huawei P9 Lite

SN-7-10784/6/16

ładowarka / zestaw słuchawkowy

Rysy na obudowie i wyświetlaczu, słaba bateria

 
 1. Wniosek o nieodpłatne przekazanie powinien zawierać:
 1. nazwę i adres siedziby Wnioskodawcy,
 2. dane kontaktowe,
 3. markę, model oraz numer inwentarzowy telefonu/telefonów,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu ogłoszenia,
 5. oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż nieodpłatne przekazane przedmioty były używane przez okres 4-5 lat, są w całości zamortyzowane i przyjmuję do wiadomości istniejący stan rzeczy.

Oświadczam, że nieodpłatnie przekazane składniki majątkowe nie zostaną sprzedane, odsprzedane lub wystawione na sprzedaż.”

 1. Wnioskodawca może złożyć wniosek na dowolnie wybrany telefon/telefony.
 2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie telefonu komórkowego należy złożyć pisemnie na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

w terminie do dnia 20.07.2020 r. do godz:15:00

 1. MOW NFZ przysługuje prawo zmiany warunków lub odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.
 2. O przejęciu telefonu/telefonów komórkowych będzie decydowała kolejność złożonych wniosków.
 3. Niezwłocznie po zakończeniu terminu nadsyłania wniosków MOW NFZ poinformuje Wnioskodawcę o terminie przekazania telefonu/telefonów komórkowych.
 4. Wydanie telefonu/telefonów nastąpi niezwłocznie po podpisaniu dokumentu PT.
 5. MOW NFZ nie udziela gwarancji na stan telefonów objętych ogłoszeniem, wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz nie odpowiada za wady ukryte.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Popławski, mail: piotr.poplawski@nfz-warszawa.pl

W załączeniu:

 

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych

 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.docx)

(dodano 3.07.2020)

 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.pdf)

(dodano 3.07.2020)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych

 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.docx)

(dodano 26.06.2020)

 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.pdf)

(dodano 26.06.2020)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych


Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.doc)

(dodano 9.06.2020)

 
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (.pdf)

(dodano 9.06.2020)

 

Dyrektor Mazowieckiego OW NFZ ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (.doc)

(dodano 27.09.2019)

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (.pdf)

(dodano 27.09.2019)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 oferuje do nieodpłatnego przekazania składniki majątkowe w postaci zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych, zgodnie z specyfikacją zamieszczoną w tabeli poniżej.


Ogłoszenie (.pdf)

(dodano 27.08.2019)


Wniosek o nieodpłatne przekazania składnika majątkowego (.docx)

(dodano 27.08.2019)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych: zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych

 

(dodano 2.08.2019)

 

(dodano 2.08.2019)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych

 

(dodano 23.07.2019)

 

(dodano 23.07.2019)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych

 

(dodano 9.07.2019)

 

(dodano 9.07.2019)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 oferuje do nieodpłatnego przekazania składniki majątkowe w postaci serwerów, zgodnie z specyfikacją zamieszczoną w ogłoszeniu:

 

(dodano 27.06.2019)

 

(dodano 27.06.2019)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych (serwerów)

(dodano 28.05.2019)

 

(dodano 28.05.2019)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych (serwerów)

 

(dodano 9.05.2019)

 

(dodano 9.05.2019)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych (serwerów)

 

(dodano 19.04.2019)

 

(dodano 19.04.2019)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów osobowych

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów osobowych (.doc)

(dodano 22.03.2018)

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów osobowych (.pdf)

(dodano 22.03.2018)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 oferuje do nieodpłatnego przekazania składniki majątkowe w postaci zestawów komputerowych, zgodnie z specyfikacją zamieszczoną w ogłoszeniu.

 

(dodano 11.01.2019 r.)

 

(dodano 11.01.2019 r.)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego

 

(dodano 19.12.2018 r.)

 

(dodano 19.12.2018 r.)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych

 

Ogłoszenie (.pdf)

(dodano 30.11.2018)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów osobowych


Ogłoszenie  o sprzedaży samochodów osobowych (.doc)

(dodano 29.11.2018 r.)

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów osobowych (.pdf)

(dodano 29.11.2018 r.)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych.

 

Ogłoszenie (.pdf)

(dodano 16.11.2018)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych

 

Ogłoszenie zaktualizowane (.pdf)

(dodano 31.10.2018)


Ogłoszenie (.pdf)

(dodano 31.10.2018)

 

Formularz ofertowy (.docx)

(dodano 31.10.2018)

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego.

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (.doc)

(dodano 8.05.2018)

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (.pdf)

(dodano 8.05.2018)

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Katarzyna Raczyńska-Sady
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 02.02.2022 15:49
Aktualizacja informacji: 02.02.2022 15:49
Sprawdź historię zmian