Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Archiwum zamówień publicznych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego” NFZ07-WAG-DAGZ.251.2.2023 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link: https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl/

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Najmu długoterminowego samochodów osobowych” NFZ07-WAG-DAGZ.251.1.2023 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

DAGZ.261.1.5.2022 Ochrona mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Ochrona mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4” DAGZ.261.1.5.2022 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl/

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” DAGZ.261.1.4.2022 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl/

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy” DAGZ.261.1.3.2022 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl/

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

DAGZ.261.1.2.2022 Utrzymanie czystości w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie oraz w Delegaturach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Utrzymanie czystości w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie oraz w Delegaturach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach” DAGZ.261.1.2.2022 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl/

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego” DAGZ.261.1.1.2022 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl/

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23  lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

DAGZ.261.1.3.2021 Ochrona mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Ochrona mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4” DAGZ.261.1.3.2021 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl/

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23  lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” numer postępowania DAGZ.261.1.2.2021 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl/

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23  lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ w Płocku” numer postępowania DAGZ.261.1.1.2021 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23  lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Utrzymanie czystości w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie oraz w Delegaturach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach” numer postępowania DAGZ.261.1.11.2020 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23  lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Ochrony mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4” numer postępowania DAGZ.261.1.10.2020 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23  lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” numer postępowania DAGZ.261.1.9.2020 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23  lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

DAGZ.261.1.8.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ w Ostrołęce

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

(dodano 7.10.2020 r.)

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 24.08.2020 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 7.08.2020 r.)

 

SIWZ (.doc)

dodano 7.08.2020 r.)

 

SIWZ (.pdf)

(dodano 7.08.2020 r.)

 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia (.rar)

(dodano 7.08.2020 r.)

 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia (pojedynczo):

(dodano 7.08.2020 r.)

 

DAGZ.261.1.7.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ w Ostrołęce

(dodano 2.07.2020 r.)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ w Ostrołęce” numer postępowania DAGZ.261.1.7.2020  opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

DAGZ.261.1.6.2020 Przetarg nieograniczony na zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drukarek do kart EKUZ, skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, czytników kodów kreskowych, drukarek termotransferowych

(dodano 24.06.2020 r.)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj. „Zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drukarek do kart EKUZ, skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, czytników kodów kreskowych, drukarek termotransferowych” numer postępowania DAGZ.261.1.6.2020  opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ w Ostrołęce” numer postępowania DAGZ.261.1.3.2020  opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę
 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

DAGZ.261.1.5.2020 Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania druku oraz serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj. „Usługa utrzymania druku oraz serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” numer postępowania DAGZ.261.1.5.2020  opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

DAGZ.261.1.4.2020: Przetarg nieograniczony na zakup oprogramowania SIEM, subskrypcję oraz asystę techniczną oprogramowania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj. „Zakup oprogramowania SIEM, subskrypcja oraz asysta techniczna oprogramowania” numer postępowania DAGZ.261.1.4.2020  opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

DAGZ.261.1.2.2020 Przetarg nieograniczony na subskrypcję oprogramowania: McAfee z asystą techniczną, Deep Security Trend Micro z asystą techniczną, e-Auditor z asystą techniczną

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj. „Subskrypcji oprogramowania: McAfee z asystą techniczną, Deep Security Trend Micro z asystą techniczną, e-Auditor z asystą techniczną” numer postępowania DAGZ.261.1.2.2020  opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę
 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

DAGZ.261.1.1.2020 Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w siedzibie Mazowieckiego OW NFZ w Warszawie oraz w Delegaturach MOW w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj. „Utrzymanie czystości w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie oraz w Delegaturach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach” numer postępowania DAGZ.261.1.1.2020 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

DAGZ.261.1.10.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

(dodano 23.01.2020 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 16.12.2019 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (.doc)

(dodano 6.12.2019 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

(dodano 6.12.2019 r.)

DAGZ.261.2.5.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi serwisowania samochodów służbowych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Zaproszenie do złożenia oferty

(dodano 19.02.2019 r.)

Formularz oferty – wersja edytowalna

(dodano 19.02.2019 r.)

Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, Wydział Informatyki zaprasza do złożenia oferty na „Dostarczenie, przekazanie, utrzymanie, serwis całej sieci rozległej i usług telekomunikacyjnych

 

(dodano 21.08.2018)

 

(dodano 9.08.2018)

Wydział Informatyki Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, zaprasza do złożenia oferty na „Zakup oprogramowania do rejestracji rozmów telefonicznych dla 51 linii w technologii IP wraz z usługą wsparcia serwisowego oprogramowania do rejestracji rozmów w okresie 36 miesięcy

 

(dodano 23.05.2018)

Wydział Informatyki Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, zaprasza do złożenia oferty na „Usługę utrzymania druku oraz serwisu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Delegaturach MOW NFZ

 

(dodano 18.05.2018)

Wydział Informatyki Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę drukarek etykiet: termicznych - 17 szt., termotransferowych - 20 szt. oraz czytników kodów kreskowych z podstawką typu "gęsia szyja" - 62 szt."

 

Zaproszenie (.pdf)

(dodano 9.07.2018 r.)

 

DAGZ.261.1.9.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (dodano 26.09.2019 r.)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

(dodano 25.10.2019 r.)

 

Odpowiedzi na zapytania do Ogłoszenia o zamówieniu, zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

(dodano 4.10.2019 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu uwzgledniające zmiany

(dodano 4.10.2019 r.)

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert na 11.10.2019 r.

(dodano 3.10.2019 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (.doc)

(dodano 26.09.2019 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

(dodano 26.09.2019 r.)

DAGZ.261.1.8.2019 Przetarg nieograniczony na zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 26.09.2019 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 9.09.2019 r.)

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert

(dodano 3.09.2019 r.)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

(dodano 3.09.2019 r.)

 

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ 2, zmiana SIWZ

(dodano 3.09.2019 r.)

 

SIWZ uwzględniający zmiany

(dodano 3.09.2019 r.)

 

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ 3

(dodano 3.09.2019 r.)

 

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

(dodano 30.08.2019 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 28.08.2019 r.)

 

SIWZ.doc

(dodano 28.08.2019 r.)

 

SIWZ.pdf

(dodano 28.08.2019 r.)

DAGZ.261.1.7.2019 Przetarg nieograniczony na zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych

(dodano 10.07.2019 r.)

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Zakresie A - zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych

(dodano 14.08.2019 r.)

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Zakresie B - zakup 25 komputerów przenośnych

(dodano 9.08.2019 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 18.07.2019 r.)

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

(dodano 15.07.2019 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 10.07.2019 r.)

 

SIWZ.doc

(dodano 10.07.2019 r.)

 

SIWZ.pdf

(dodano 10.07.2019 r.)

DAGZ.261.1.6.2019 Przetarg nieograniczony na rozbudowę serwera produkcyjnego IBM S21CFC2W o dwie dodatkowe półki dyskowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 10.07.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 28.06.2019 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 19.06.2019 r.)

SIWZ.doc

(dodano 19.06.2019 r.)

SIWZ.pdf

(dodano 19.06.2019 r.)

DAGZ.261.1.3.2019 Przetarg nieograniczony na zakup drukarek, urządzeń drukujących wielofunkcyjnych, skanerów

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 17.04.2019 r.)

 

(dodano 5.04.2019 r.)

 

(dodano 29.03.2019 r.)

 

(dodano 29.03.2019 r.)

 

(dodano 28.03.2019 r.)

 

(dodano 28.03.2019 r.)

 

(dodano 26.03.2019 r.)

 

(dodano 26.03.2019 r.)

 

(dodano 21.03.2019 r.)

 

(dodano 21.03.2019 r.)

 

(dodano 21.03.2019 r.)

DAGZ.261.1.1.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4

 

(dodano 5.02.2019 r.)

 

(dodano 28.01.2019 r.)

 

(dodano 25.01.2019 r.)

 

(dodano 21.01.2019 r.)

 

(dodano 21.01.2019 r.)

 

DAGZ.261.2.1.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów służbowych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

(dodano 31.01.2019 r.)

 

(dodano 28.01.2019 r.)

 

(dodano 28.01.2019 r.)

DAGZ.261.2.10.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4

 

(dodano 19.04.2018 r.)

 

(dodano 17.04.2018 r.)

 

(dodano 17.04.2018 r.)

 

Zaproszenie do złożenia oferty

(dodano 12.04.2018 r.)

Formularz oferty – wersja edytowalna

(dodano 12.04.2018 r.)

DAGZ.261.1.11.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 9.11.2018 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 22.10.2018 r.)

 

Odpowiedź na zapytania do SIWZ, zmiana treści SIWZ

(dodano 18.10.2018 r.)

 

SIWZ po zmianach

(dodano 18.10.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 11.10.2018 r.)

 

SIWZ.doc

(dodano 11.10.2018 r.)

 

SIWZ.pdf

(dodano 11.10.2018 r.)

 

DAGZ.261.1.10.2018 Przetarg nieograniczony na subskrypcję oprogramowania McAffee SIEM ze wsparciem technicznym

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 25.10.2018 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 10.10.2018 r.)

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert na 10.10.2018 r.

(dodano 5.10.2018 r.)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

(dodano 5.10.2018 r.)


SIWZ po zmianach

(dodano 5.10.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

(dodano 2.10.2018 r.)

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert na 8.10.2018 r.

(dodano 2.10.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 26.09.2018 r.)

 

SIWZ (.doc)

(dodano 26.09.2018 r.)

 

SIWZ (.pdf)

(dodano 26.09.2018 r.)

DAGZ.261.1.8.2018 Przetarg nieograniczony na subskrypcję z usługą serwisową oprogramowania VMware

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 23.07.2018 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 17.07.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 9.07.2018 r.)

 

SIWZ.doc

(dodano 9.07.2018 r.)

 

SIWZ.pdf

(dodano 9.07.2018 r.)

DAGZ.261.1.6.2018 Przetarg nieograniczony na rozbudowę środowiska macierzy DELL o dodatkową pamięć masową wraz z usługą wsparcia technicznego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 18.07.2018 r.)

 

(dodano 5.07.2018 r.)

 

(dodano 26.06.2018 r.)

 

(dodano 26.06.2018 r.)

 

(dodano 26.06.2018 r.)

 

DAGZ.261.1.9.2018 Przetarg nieograniczony na zakup 4 samochodów osobowych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 20.07.2018 r.)

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 16.07.2018 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 6.07.2018 r r.)

SIWZ.doc

(dodano 6.07.2018 r r.)

SIWZ.pdf

(dodano 6.07.2018 r r.)

DAGZ.261.1.5.2018 Przetarg nieograniczony na zakup 4 samochodów osobowych

 

(dodano 20.06.2018 r.)

 

(dodano 30.05.2018 r.)

 

(dodano 23.05.2018 r.)

 

(dodano 23.05.2018 r.)

 

(dodano 18.05.2018 r.)

 

(dodano 18.05.2018 r.)

 

(dodano 18.05.2018 r.)

 

DAGZ.261.1.4.2018 Przetarg nieograniczony na subskrypcję oprogramowania McAfee z asystą techniczną, subskrypcję oprogramowania Deep Security Trend Micro z asystą techniczną

 

(dodano 15.05.2018 r.)

 

(dodano 27.04.2018 r.)

 

(dodano 24.04.2018 r.)

 

(dodano 19.04.2018 r.)

 

(dodano 19.04.2018 r.)

 

(dodano 19.04.2018 r.)

 

 

 

DAGZ.261.1.12.2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie na rzecz Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ usługi w zakresie całodobowej, telefonicznej informacji

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 14.11.2017 r.)

 

SIWZ (.doc)

(dodano 14.11.2017 r.)

 

SIWZ (.pdf)

(dodano 14.11.2017 r.)

 

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

(dodano 21.11.2017 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 23.11.2017 r.)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 28.12.2017 r.)

DAGZ.261.1.1.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4.

 

Informacja o zawarciu umowy

(dodano 7.02.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

(dodano 23.01.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (.doc)

(dodano 23.01.2018 r.)

 

DAGZ.261.1.2.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących oraz faksów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 23.03.2018 r.)

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 2.03.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 21.02.2018 r.)

 

SIWZ.doc

(dodano 21.02.2018 r.)

 

SIWZ.pdf

(dodano 21.02.2018 r.)

 

DAGZ.261.1.3.2018 Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie oraz w Delegaturach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 21.03.2018 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 1.03.2018 r.)

 

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

(dodano 26.02.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 21.02.2018 r.)

 

SIWZ (.doc)

(dodano 21.02.2018 r.)

 

SIWZ (.pdf)

(dodano 21.02.2018 r.)

 

DAGZ.261.2.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów służbowych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Odpowiedź na pytania oraz informacja o zmianie treści zaproszenia

(dodano 13.02.2018 r.)

 

Zaproszenie do złożenia oferty po zmianach

(dodano 13.02.2018 r.)

 

Zaproszenie do złożenia oferty (.pdf)

(dodano 9.02.2018 r.)

 

Zaproszenie do złożenia oferty (.doc)

(dodano 9.02.2018 r.)

DAGZ.261.2.2.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę niegazowanej wody źródlanej

 

Zaproszenie do złożenia oferty

(dodano 14.02.2018 r.)

 

Formularz oferty – wersja edytowalna

(dodano 14.02.2018 r.)

DAGZ.261.2.3.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na drukowanie materiałów wraz z dostawą na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano 23.02.2018 r.)

 

Zaproszenie do złożenia oferty

(dodano 15.02.2018 r.)

 

Formularz oferty – wersja edytowalna

(dodano 15.02.2018 r.)

DAGZ.261.2.4.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi serwisowania samochodów służbowych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Zaproszenie do złożenia oferty

(dodano 20.02.2018 r.)

 

Formularz oferty – wersja edytowalna

(dodano 20.02.2018 r.)

 

DAGZ.261.1.7.2018 Przetarg nieograniczony na zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 40 komputerów stacjonarnych  jednomonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych

 

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w Zakresie A

(dodano 28.09.2018 r.)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zakresie A i Zakresie B

(dodano 17.08.2018 r.)

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Zakresie C - Zakup 25 komputerów przenośnych

(dodano 6.08.2018)

 

Informacja z otwarcia ofert

(dodano 30.07.2018 r.)

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ, zmiana SIWZ

(dodano 24.07.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

(dodano 23.07.2018 r.)

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert na 30.07.2018 r.

(dodano 23.07.2018 r.)

 

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

(dodano 20.07.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(dodano 18.07.2018 r.)

 

SIWZ.doc

(dodano 18.07.2018 r.)

 

SIWZ.pdf

(dodano 18.07.2018 r.)

DAGZ.261.1.12.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

(dodano 29.11.2018 r.)

 

Odpowiedź na zapytanie do Ogłoszenia o zamówieniu

(dodano 24.10.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu uwzględniające zmiany

(dodano 23.10.2018 r.)

 

Odpowiedzi na zapytania do Ogłoszenia o zamówieniu, zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

(dodano 23.10.2018 r.)

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert na 26.10.2018 r.

(dodano: 19.10.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (.doc)

(dodano 12.10.2018 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

(dodano 12.10.2018 r.)

 

DAGZ.261.2.3.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę niegazowanej wody źródlanej

 

(dodano 13.02.2019 r.)

 

(dodano 12.02.2019 r.)

 

(dodano 12.02.2019 r.)

 

DAGZ.261.1.2.2019 Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie oraz w Delegaturach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach

 

(dodano 21.03.2019 r.)

 

(dodano 15.03.2019 r.)

 

(dodano 28.02.2019 r.)

 

(dodano 20.02.2019 r.)

 

(dodano 20.02.2019 r.)

 

(dodano 20.02.2019 r.)

DAGZ.261.1.4.2019 Przetarg nieograniczony na subskrypcję oprogramowania: McAfee z asystą techniczną, McAfee SIEM z asystą techniczną, Deep Security Trend Micro z asystą techniczną, e-Auditor z asystą techniczną

 

(dodano 29.05.2019 r.)

 

(dodano 13.05.2019 r.)

 

(dodano 8.05.2019 r.)

 

(dodano 29.04.2019 r.)

 

(dodano 29.04.2019 r.)

 

(dodano 29.04.2019 r.)

DAGZ.261.1.5.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących oraz faksów w MOW NFZ w Warszawie

 

(dodano 19.06.2019 r.)

 

(dodano 13.06.2019 r.)

 

(dodano 10.06.2019 r.)

 

(dodano 5.06.2019 r.)

 

(dodano 5.06.2019 r.)

 

(dodano 5.06.2019 r.)

DAGZ.261.1.11.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania tj. „DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO” numer postępowania DAGZ.261.1.11.2019  opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie, przekazanie, utrzymanie, serwis całej sieci rozległej i usług telekomunikacyjnych (telefonia IP):

 

Zaproszenie do złożenia oferty (.pdf)

(dodano 4.12.2019 r.)

Zaproszenie do złożenia oferty (.doc)

(dodano 4.12.2019 r.)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Utrzymanie czystości w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie oraz w Delegaturach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach” NFZ07-WAG-DAGZ.251.3.2023 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Wykonanie przebudowy i dostosowania podjazdu dla osób z niepełnosprawnością w Delegaturze Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Radomiu” NFZ07-WAG-DAGZ.251.5.2023 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl/

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz malowanie elewacji budynku Delegatury Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Radomiu” NFZ07-WAG-DAGZ.251.4.2023 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Ochrona mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4” NFZ07-WAG-DAGZ.251.6.2023 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

NFZ07-WAG-DAGZ.251.7.2023 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania, tj. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” NFZ07-WAG-DAGZ.251.7.2023 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Podmiot publikujący: Mazowiecki NFZ
Autor informacji: Raczyńska-Sady Katarzyna
Publikujący informację: Elzbieta Gontarczyk
Publikacja informacji: 29.12.2023 09:08
Aktualizacja informacji: 29.12.2023 09:08
Sprawdź historię zmian