Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Archiwum zamówień publicznych

DAGZ.261.1.3.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ

DAGZ.261.1.5.2020 Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania druku oraz serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

DAGZ.261.1.4.2020: Przetarg nieograniczony na zakup oprogramowania SIEM, subskrypcję oraz asystę techniczną oprogramowania

DAGZ.261.1.2.2020: Przetarg nieograniczony na subskrypcję oprogramowania: McAfee, Deep Security Trend Micro, e-Auditor

DAGZ.261.1.1.2020 Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w siedzibie Mazowieckiego OW NFZ w Warszawie i Delegaturach

DAGZ.261.1.10.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ w Warszawie oraz w Delegaturze w Radomiu

DAGZ.261.2.5.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi serwisowania samochodów służbowych Mazowieckiego OW NFZ

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie, przekazanie, utrzymanie, serwis sieci rozległej i usług telekomunikacyjnych

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oprogramowania do rejestracji rozmów telefonicznych dla 51 linii w technologii IP

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę utrzymania druku oraz serwisu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Delegaturach MOW

Zaproszenie do złożenia oferty na na dostawę drukarek etykiet

DAGZ.261.1.9.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

DAGZ.261.1.8.2019 Przetarg nieograniczony na zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych

DAGZ.261.1.7.2019 Przetarg nieograniczony na zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych

DAGZ.261.1.6.2019 Przetarg nieograniczony na rozbudowę serwera produkcyjnego IBM S21CFC2W o dwie dodatkowe półki dyskowe

DAGZ.261.1.3.2019 Przetarg nieograniczony na zakup drukarek, urządzeń drukujących wielofunkcyjnych, skanerów

DAGZ.261.1.1.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ w Warszawie oraz w Delegaturze w Radomiu

DAGZ.261.2.1.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

DAGZ.261.2.10.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową dostawę energii elektrycznej

DAGZ.261.1.11.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego

DAGZ.261.1.10.2018 Przetarg nieograniczony na subskrypcję oprogramowania McAffee SIEM ze wsparciem technicznym

DAGZ.261.1.8.2018 Przetarg nieograniczony na subskrypcję z usługą serwisową oprogramowania VMware

DAGZ.261.1.6.2018 Przetarg nieograniczony na rozbudowę środowiska macierzy DELL o dodatkową pamięć masową wraz z usługą wsparcia

DAGZ.261.1.9.2018 Przetarg nieograniczony na zakup 4 samochodów osobowych

DAGZ.261.1.5.2018 Przetarg nieograniczony na zakup 4 samochodów osobowych

DAGZ.261.1.4.2018 Przetarg nieograniczony na subskrypcję oprogramowania McAfee z asystą techniczną

DAGZ.261.1.12.2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie całodobowej, telefonicznej informacji

DAGZ.261.1.1.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ w Warszawie oraz w Delegaturze w Radomiu

DAGZ.261.1.2.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych

DAGZ.261.1.3.2018 Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w siedzibie MOW NFZ w Warszawie oraz w Delegaturach

DAGZ.261.2.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

DAGZ.261.2.2.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę niegazowanej wody źródlanej

DAGZ.261.2.3.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na drukowanie materiałów wraz z dostawą na potrzeby Mazowieckiego OW NFZ

DAGZ.261.2.4.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi serwisowania samochodów służbowych Mazowieckiego OW NFZ

DAGZ.261.1.7.2018 Przetarg nieograniczony na zakup 120 komputerów

DAGZ.261.1.12.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

DAGZ.261.2.3.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę niegazowanej wody źródlanej

DAGZ.261.1.2.2019 Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w siedzibie MOW NFZ w Warszawie oraz w Delegaturach

DAGZ.261.1.4.2019 Przetarg nieograniczony na subskrypcję oprogramowania: McAfee z asystą techniczną

DAGZ.261.1.5.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych

DAGZ.261.1.11.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie, przekazanie, utrzymanie, serwis sieci rozległej i usług telekomunikacyjnych

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy/Komisja przetargowa
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 26.06.2020 10:44
Aktualizacja informacji: 26.06.2020 10:44
Sprawdź historię zmian