Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku

Lista zaakceptowanych wniosków

10-11-2021

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2022 w zakresie dofinansowania programu polityki zdrowotnej do wartości 40 % środków przewidzianych na realizację świadczeń zdrowotnych wymienionych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1285 z późn.zm.).

 

LISTA ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w roku 2022

     

WNIOSKODAWCA

NAZWA PROGRAMU

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Gmina Gostyń

Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców - zajęcia w szkole rodzenia

18 000,00

Gmina Gostyń

Program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń

18 000,00

Gmina Gostyń

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego  w gminie Gostyń na lata 2020-2023

6 126,00

Miasto Kalisz

Program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2020-2022

17 600,00

Gmina Wolsztyn

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58)-2 dawki w Gminie Wolsztyn

32 443,84

Miasto Leszno

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV

8 300,00

 

Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor WOW NFZ
Publikujący informację: Marta Żbikowska-Cieśla
Publikacja informacji: 10.11.2021 15:18
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności