Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, które przedstawiły akty o połączeniu

Wykaz podmiotów leczniczych, które przedstawiły akty o połączeniu

Zgodnie z art. 4. ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844) Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r., zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wykaz podmiotów leczniczych, które przedstawiły akty o połączeniu, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

Poniżej dokument podpisany elektronicznie przez Dyrektora WOW NFZ. Weryfikacja poprawności użytego podpisu elektronicznego jest możliwa między innymi przy wykorzystaniu Adobe Reader DC 2017.

Wykaz podmiotów leczniczych, które przedstawiły akty o połączeniu

Podmiot publikujący: Wielkopolski Oddział NFZ
Autor informacji: Dyrektor WOW NFZ
Publikujący informację: Agnieszka Zakrzewska-Przedwojska
Publikacja informacji: 26.06.2017 15:07
Aktualizacja informacji: 26.06.2017 15:07
Sprawdź historię zmian