Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Koordynator dostępności w WOW NFZ

Kontakt do koordynatora dostępności w WOW NFZ

Magdalena Rozumek

e-mail: Magdalena.Rozumek@nfz-poznan.pl
telefon: +61 664 39 93

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez WOW NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności WOW NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami