Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Dostępność

Pliki do pobrania

Jarosław Dutkowiak

e-mail: jaroslaw.dutkowiak@nfz-poznan.pl
telefon: +61 664 39 95

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez WOW NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności WOW NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby i widzisz bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Pobierz: Wniosek o zapewnienie dostępności

Złóż wniosek:

  • e-mailem na adres: 
  • listownie na adres: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Powinniśmy zrealizować wniosek do 14 dni od jego złożenia. Poinformujemy Cię, jeżeli:

  • nie będzie to możliwe – podamy przyczyny i wskażemy nowy termin
  • nie będziemy mogli zapewnić dostępności zgodnie z wnioskiem – zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.

Gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności na obowiązujących warunkach, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON – w terminie 30 dni od upływu terminów na zapewnienie dostępności.

Postawa prawna

  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1063).
Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor WOW NFZ
Publikujący informację: Marta Żbikowska-Cieśla
Publikacja informacji: 05.04.2022 00:00
Aktualizacja informacji: 27.03.2024 10:53
Sprawdź historię zmian