Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania COVID-19

KOMUNIKAT DOTYCZACY ZAPEWNIENIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ TRANSPORTU SANITARNEGO, W ZAWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przekazuje w załączeniu wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie oddziałów chorób zakaźnych  w tym transportu sanitarnego, w zawiązku z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (z późn. zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Pliki do pobrania

Na podstawie zarządzenia nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.03.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza obowiązujący od dnia 9 marca 2021 r. Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 według stanu na dzień 8 marca 2021 r.

Pliki do pobrania

Na podstawie zarządzenia Nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.) Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sporządza i prowadzi zgodnie ze swoją właściwością miejscową wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor WOW NFZ
Publikujący informację: Mikołaj Woźniak
Publikacja informacji: 31.03.2022 14:41
Aktualizacja informacji: 01.12.2023 16:14
Sprawdź historię zmian