Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania COVID-19

KOMUNIKAT DOTYCZACY ZAPEWNIENIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ TRANSPORTU SANITARNEGO, W ZAWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przekazuje w załączeniu wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie oddziałów chorób zakaźnych  w tym transportu sanitarnego, w zawiązku z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (z późn. zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor WOW NFZ
Publikujący informację: Marta Żbikowska-Cieśla
Publikacja informacji: 09.03.2020 14:48
Aktualizacja informacji: 18.01.2021 22:21
Sprawdź historię zmian