Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Komunikat MZ: Ogłoszenie listy zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów realizowanych w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy

Ogłoszenie listy zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów realizowanych w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy

Lista rankingowa zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy dostępna w: KOMUNIKACIE MZ.

Dane kontaktowe do pracowników Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z którymi jednostki samorządu terytorialnego powinny się kontaktować w celu zawarcia umowy na dofinansowanie programu:

Edyta Sypień-Posłuszna, e-mail: edyta.sypien-posluszna@nfz-poznan.pl

Monika Taterka, e-mail: monika.taterka@nfz-poznan.pl