Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ogłasza listę podmiotów, których oferty zostały zatwierdzone w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (M.P. poz. 856).