Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ogłasza listę podmiotów, których oferty zostały zatwierdzone w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (M.P. poz. 856).
 

Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor WOW NFZ
Publikujący informację: Marta Żbikowska-Cieśla
Publikacja informacji: 24.11.2020 16:31
Aktualizacja informacji: 24.11.2020 16:32
Sprawdź historię zmian