Dla Pacjenta

Mammobusy

Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 45-74 lata, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia);
  • zakończyły okres 5 lat od leczenia chirurgicznego raka piersi i pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT) – zalecenie badania co 12 miesięcy;

  • zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu – zalecenie badania co 12 miesięcy.

Kto i gdzie realizuje program

 

Harmonogram postoju mammobusów na stronach Oddziałów Wojewódzkich NFZ: