Dla Pacjenta

Mammobusy

Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 45-74 lata, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
    • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
    • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
    • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Kto i gdzie realizuje program

 

Sprawdź, gdzie przyjedzie mammobus - na stronie Pacjent.gov.pl

 

Harmonogram postoju mammobusów na stronach Oddziałów Wojewódzkich NFZ: