Dla Świadczeniodawcy

Dobre praktyki zarządcze

W ramach projektu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Polską Federacją Szpitali przygotowywany jest Kodeks Dobrych Praktyk Zarządczych w Szpitalach.

Celem projektu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz upowszechnienie tych z rozwiązań, które mogą być uznane za dobre praktyki zarządcze.

Dobra praktyka zarządcza to taka, która w szczególności:

  • jest już stosowana w szpitalu;
  • może przyczynić się do optymalizacji procesowej oraz poprawy jakości i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
  • jest możliwe zastosowanie tej praktyki w innych podmiotach leczniczych: potencjalna uniwersalność praktyki;
  • jest zgodna z prawem, etyką i dobrymi obyczajami;
  • można wskazać na mierzalne i niemierzalne efekty praktyki.

Na obecnym etapie projektu przedstawiamy Państwu Zbiór dobrych praktyk zarządczych w szpitalach. Składa się on z części opisowej oraz Kart Dobrych Praktyk, w ramach których wyodrębniono praktyki w zakresie:

  1. Zarządzania ogólnego.
  2. Zarzadzania kadrami.
  3. Zarządzania IT.
  4. Zarządzania częścią medyczną.
  5. Zarządzania innowacjami.

Zbiór przykładów dobrych praktyk zarządczych w podmiotach leczniczych [PDF 1,24MB]

W ramach projektu przewidziana jest dalsza rozbudowa Kodeksu o kolejne praktyki – dlatego zachęcamy Państwa do zgłaszania tych z rozwiązań, które zostały w Państwa szpitalach wdrożone i które uznajecie za warte szerszego spopularyzowania.

 

Karta Praktyki – zgłoszenie 

 

Spis treści: 

Zarządzanie ogólne:

1.1. Lean Management
1.2. Procesy Kadrowe
1.3. Standardy Antykorupcyjne
1.4. Kontakty Zewnętrzne

 Kadry:

2.1. Listy Oczekujących
2.2. Szkolenia
2.3. Wsparcie Informatyczne
2.4. Rozliczanie Procedur

 IT:

3.1. Zmiana
3.2. Bezpieczeństwo
3.3. Ciągłość
3.4. Outsourcing
3.5. Compliance Prawo
3.6. Sprzęt
3.7. Help Desk
3.8. Informacja

 Medyczna:

4.1. Produkty Lecznicze
4.2. Wyroby Medyczne
4.3  Zarządzanie Oddziałem Szpitalnym
4.4  Zespół Szybkiego Reagowania

 Innowacje:

5.1. Teleangiografia
5.2. Tele Nadzór
5.3. Tele Kształcenie
5.4. Szpitalne HTA