Dla Świadczeniodawcy

Pakiet onkologiczny

Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do systemu Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

źródło - Departament Informatyki

Szczegółowe instrukcje postępowania związanego z wydaniem kart DiLO w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym.

źródło - Departament Informatyki

Szczegółowe instrukcje postępowania związanego z dalszymi etapami rejestracji kart DiLO wydanych w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, profilaktycznych programach i leczeniu szpitalnym.

źródło - Departament Informatyki