Dla Świadczeniodawcy

E-recepta

Zasady realizacji e-recept

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia realizując obowiązek wynikający z 6 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364 z późn. zm.) przekazuje w załączeniu do wykorzystania dokument dotyczący zasad realizacji e-recept.

Podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany do umieszczenia tej informacji w aptece w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

E-recepta. Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla pracowników medycznych i aptekarzy z opisem jak działa e-recepta i odpowiedziami na pytania zadawane przez osoby wystawiające i realizujące e-recepty.

Poradnik będzie na bieżąco aktualizowany i wzbogacany o odpowiedzi na pytania, jakie z Państwa strony jeszcze padną. Mamy nadzieję, że zawarte w poradniku informacje będą pomocne, jeżeli jednak nie znajdujecie tu Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania, zachęcamy do kontaktu:

e-mail:
tel. (infolinia): 19 457

Źródło: CSIOZ

Aktualności dla Świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP

01.03.2024
Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia zmianę formatu wymiany danych w zakresie wczytywania do SIMP ankiet i wyników badań mammograficznych. 

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

01.03.2024
Opis interfejsu dostępowego dla rozliczenia zaopatrzenia w wyroby medyczne wersja 1.2.2 – aktualizacja komunikatu z dnia 29.02.2024 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

22.02.2024
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmian dot. łączenia kodów specjalnego rozliczenia w 2024 roku

Komunikat dla świadczeniodawców

22.02.2024
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawania danych w elemencie personel-real i calk-personel-real (dotyczy komunikatu SWIAD)

Komunikat dotyczący środowiska testowego eZWM

21.02.2024
Informujemy, że od 1 marca 2024 r. nastąpi wyłączenie środowiska testowego dla eZWM

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

19.02.2024
Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.

Konsultacje nowej wersji (1.1.) komunikatu XML ZPOZW.

06.02.2024
Informujemy, że planowana jest modyfikacja komunikatu XML dla zwrotnego zestawienia zaopatrzenia w wyroby medyczne (ZPOZW)

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP

31.01.2024
Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia zmieniony opis interfejsu, który umożliwi zaczytanie danych do SIMP z systemu świadczeniodawcy w zakresie profilaktyki raka piersi.

Komunikat DGL w sprawie dyżurów aptecznych

Ważne!
22.01.2024
Komunikat dla podmiotów prowadzących aptekę w sprawie pełnienia dyżurów finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat dla świadczeniodawców

19.01.2024
Komunikat w sprawie sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2024 r.
Zobacz więcej