Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat DGL - słownik PRH

04.03.2021
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 294

Komunikat dla świadczeniodawców

02.03.2021
Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-grudzień 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

01.03.2021
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje do konsultacji specyfikację usług dla eZWM v.2.1.7. uwzględniającą zmiany wynikające z wprowadzenia obsługi zleceń elektronicznych oraz wynikające z nowych wzorów zlecenia zaopatrzenia/zlecenia naprawy

Komunikat dla świadczeniodawców

26.02.2021
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie skierowań do świadczeń psychologicznych dla dorosłych, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Komunikat dla świadczeniodawców

25.02.2021
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

Komunikat dla świadczeniodawców sprawie sprawozdawczości

24.02.2021
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawczości dotyczący sposobu przekazywania raportów z wykorzystaniem obszaru WYKBAD

Szczepienie pacjentów w domu. NFZ zorganizował ponad 100 dodatkowych punktów

Ważne!
17.02.2021
Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. Ponad 100 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które mogą szczepić w domu.

Szpitale pediatryczne objęte pozalimitowym finansowaniem

Ważne!
10.02.2021
Minister Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana przepisów umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie płynności finansowej placówek medycznych w I kw.

Komunikat dla świadczeniodawców

09.02.2021
Komunikat dla Świadczeniodawców dot. rozliczania świadczeń w ramach planów spłaty
Zobacz szczegóły