Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców - Listy oczekujących

13.12.2019
Zasady prowadzenia harmonogramów przyjęć na świadczenia z zakresu fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa w okresie przejściowym

Komunikat dla świadczeniodawców

11.12.2019
komunikat dla świadczeniodawców ws. powiadamiania wiadomościami SMS o terminach przyjęć pacjentów zarejestrowanych na listach oczekujących prowadzonych w aplikacji AP-KOLCE

Komunikat dla świadczeniodawców

10.12.2019
Komunikat dla świadczeniodawców ws. weryfikacji zgonów w harmonogramach przyjęć oraz listach oczekujących prowadzonych w aplikacji AP-KOLCE

Przerwa serwisowa

06.12.2019
W związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w niedzielę 8 grudnia 2019 r. w godzinach od 20.00 do 22:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do aplikacji AP-KOLCE.

Komunikat DGL

06.12.2019
Komunikat dotyczący wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych od stycznia do września 2019 r.

Komunikat DGL

28.11.2019
Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu grudniu 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

22.11.2019
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla podmiotów kontrolowanych

21.11.2019
dotyczący obowiązku przekazania adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej

Komunikat dla świadczeniodawców

15.11.2019
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej
Zobacz szczegóły