Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców

22.02.2024
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmian dot. łączenia kodów specjalnego rozliczenia w 2024 roku

Komunikat dla świadczeniodawców

22.02.2024
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawania danych w elemencie personel-real i calk-personel-real (dotyczy komunikatu SWIAD)

Komunikat dotyczący środowiska testowego eZWM

21.02.2024
Informujemy, że od 1 marca 2024 r. nastąpi wyłączenie środowiska testowego dla eZWM

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

19.02.2024
Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.

Konsultacje nowej wersji (1.1.) komunikatu XML ZPOZW.

06.02.2024
Informujemy, że planowana jest modyfikacja komunikatu XML dla zwrotnego zestawienia zaopatrzenia w wyroby medyczne (ZPOZW)

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP

31.01.2024
Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia zmieniony opis interfejsu, który umożliwi zaczytanie danych do SIMP z systemu świadczeniodawcy w zakresie profilaktyki raka piersi.

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

25.01.2024
Opis interfejsu dostępowego dla rozliczenia zaopatrzenia w wyroby medyczne wersja 1.2.2 – aktualizacja komunikatu z dnia 25.01.2024 r.

Komunikat DGL w sprawie dyżurów aptecznych

Ważne!
22.01.2024
Komunikat dla podmiotów prowadzących aptekę w sprawie pełnienia dyżurów finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat dla świadczeniodawców

19.01.2024
Komunikat w sprawie sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2024 r.

Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 PL CM w wersji 5.75

17.01.2024
Wprowadzona zmiana w wersji 5.75 dotyczy następujących pozycji słownika ICD 9 PL CM
Zobacz więcej