Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat DGL

13.01.2020
Komunikat dotyczący wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych od stycznia do października 2019 r.

Komunikat DGL - Słownik GRS

10.01.2020
Komunikat dot. słownika grup substancji czynnych (GRS) wersja 17

Komunikat dla świadczeniodawców - listy oczekujących

10.01.2020
Komunikat dotyczy świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitalne - dodatkowe wyjaśnienia.

Komunikat dla świadczeniodawców

07.01.2020
Komunikat dla świadczeniodawców ws. zmiany kodów przyczyn zmiany terminu oraz kodów przyczyn skreślenia z list oczekujących/harmonogramów przyjęć

Komunikat DGL

02.01.2020
Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu styczniu 2020 r.

Komunikat w sprawie systemu eZWM

Ważne!
31.12.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat DGL

31.12.2019
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do października 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

Ważne!
31.12.2019
Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat dla świadczeniodawców

19.12.2019
Słowniki obowiązujące przy prowadzeniu harmonogramów przyjęć/list oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców

17.12.2019
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący prowadzenia harmonogramów przyjęć.
Zobacz szczegóły