Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

25.10.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych

Komunikat AOTMiT

11.08.2022
Komunikat AOTMiT o pozyskaniu danych do weryfikacji wyceny świadczeń gwarantowanych

Komunikat AOTMiT

29.06.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

Komunikat AOTMiT

03.06.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

Komunikat AOTMiT

11.04.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o gromadzeniu danych o formach zatrudnienia i wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Komunikat AOTMiT

15.02.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych