Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

19.01.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie pozyskania danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych.

Komunikat AOTMiT

13.12.2021
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie pozyskania danych dotyczących leczenia chirurgicznego z zastosowaniem systemu robotowego.

Komunikat AOTMiT

24.09.2021
Prezes AOTMiT zwraca się do indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich z uprzejmą prośbą o nieodpłatne udostępnienie danych dotyczących analizy i wyceny wybranych świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

Komunikat AOTMiT

23.08.2021
Prezes AOTMiT zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne udostępnienie danych dotyczących analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń z chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Komunikat AOTMiT

09.08.2021
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń.

Komunikat AOTMiT

26.07.2021
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń.