Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

02.03.2023
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych.

Komunikat AOTMiT

16.02.2023
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

Komunikat AOTMiT

07.02.2023
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

Komunikat AOTMiT

25.10.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych

Komunikat AOTMiT

11.08.2022
Komunikat AOTMiT o pozyskaniu danych do weryfikacji wyceny świadczeń gwarantowanych

Komunikat AOTMiT

29.06.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.