Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

07.08.2020
Prezes AOTMiT informuje świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń.

Komunikat AOTMiT

30.06.2020
Prezes AOTMiT informuje świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryf świadczeń

Komunikat AOTMiT

21.02.2020
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z zakresu leczenie szpitalne: choroby żeńskiego układu rozrodczego (katalog JGP – grupy z sekcji M)

Komunikat AOTMiT

31.01.2020
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne.

Komunikat AOTMiT

20.12.2019
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych dotyczących chorych ze śpiączką

Komunikat AOTMiT

05.11.2019
dotyczący bezpłatnego szkolenia nt. „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” w zakresie taryfikacji