Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

08.04.2021
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych

Komunikat AOTMiT

16.03.2021
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych

Komunikat AOTMiT

08.10.2020
Komunikat AOTMiT w sprawie przygotowania aktualizacji analizy kosztów i propozycji wyceny dla produktów dotyczących wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Komunikat AOTMiT

07.08.2020
Prezes AOTMiT informuje świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń.

Komunikat AOTMiT

30.06.2020
Prezes AOTMiT informuje świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryf świadczeń

Komunikat AOTMiT

21.02.2020
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z zakresu leczenie szpitalne: choroby żeńskiego układu rozrodczego (katalog JGP – grupy z sekcji M)