Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

03.06.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

Komunikat AOTMiT

11.04.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o gromadzeniu danych o formach zatrudnienia i wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Komunikat AOTMiT

15.02.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

Komunikat AOTMiT

19.01.2022
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie pozyskania danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych.

Komunikat AOTMiT

13.12.2021
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie pozyskania danych dotyczących leczenia chirurgicznego z zastosowaniem systemu robotowego.

Komunikat AOTMiT

24.09.2021
Prezes AOTMiT zwraca się do indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich z uprzejmą prośbą o nieodpłatne udostępnienie danych dotyczących analizy i wyceny wybranych świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.