Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

25.08.2023
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych.

Komunikat AOTMiT

28.07.2023
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

Komunikat AOTMiT

01.06.2023
Prezes AOTMiT zwrócił się o udostępnienie danych do świadczeniodawców, którzy w 2022 r. realizowali z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne z obszaru chorób układu mięśniowoszkieletowego w części dotyczącej...

Komunikat AOTMiT

02.03.2023
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych.

Komunikat AOTMiT

16.02.2023
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

Komunikat AOTMiT

07.02.2023
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.