Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

13.06.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru zabiegów w zakresie kończyn i miednicy.

Komunikat AOTMiT

04.06.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru chorób nowotworowych.

Komunikat AOTMiT

04.06.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru chorób układu moczowo-płciowego (L94 i L97).

Komunikat AOTMiT

25.04.2018
Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu AOTMiT dotyczącym tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

Komunikat AOTMiT

10.04.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwraca się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej...

Komunikat AOTMiT

14.03.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o wystąpieniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do świadczeniodawców z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych.