Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

14-03-2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, iż 9 marca 2018 roku, Agencja wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego scharakteryzowanego kodem ICD-9: 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC) sprawozdanego do NFZ produktem jednostkowym –wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczeń– kod produktu 5.553.01.0001435.

Lista podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpiła z wnioskiem jest dostępna na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacjaod 9 marca 2018 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności