Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

08-10-2018

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do instytutów, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wnioskami o nieodpłatne udostępnienie danych z zakresu leczenia szpitalnego identyfikowanych produktami rozliczeniowymi z katalogu JGP.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 5 października 2018 r.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności