Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

15-03-2019

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP – grupy S).

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od dnia 14 marca 2019 r.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności