Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

09-04-2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu  opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od dnia 8 kwietnia 2019 roku”.

Podstawa prawna:

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.),
  • Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 roku

    źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 

Wszystkie aktualności