Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

04-06-2019

 

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

  •  Świadczenia gwarantowane z zakresu AOS obejmujące leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 7 czerwca 2019 roku

Więcej informacji na stronie AOTMiT

 

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności