Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

03-07-2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń: (dane finansowo-księgowe za 2018 rok- leczenie szpitalne).

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja"  od dnia  2  lipca 2019 roku

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności