Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

07-08-2020

Prezes AOTMiT informuje świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o  udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej BIP AOTMiT  http://bipold.aotm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=6840

 

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.).
  • Plan Taryfikacji na rok 2020

 

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności