Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

16-03-2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o  udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń w obszarze chorób przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (JGP sekcja F i G).

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie AOTMiT  od dnia 16 marca 2021 roku.

 


Podstawa prawna

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).
  • Plan Taryfikacji na rok 2021
Wszystkie aktualności