Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

09-08-2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych dotyczących operacji wad serca i aorty piersiowej.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są 

na stronie internetowej BIP AOTMiT 

od 9 sierpnia 2021 roku.

 


Podstawa prawna

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
  • Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2021 r.”
Wszystkie aktualności