Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

13-12-2021

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie pozyskania danych dotyczących leczenia chirurgicznego z zastosowaniem systemu robotowego.

Szczegóły komunikatu:

link do strony AOTMiT

Podstawa prawna:

  • Art. 31lc ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)
  • Zlecenie Ministra Zdrowia
Wszystkie aktualności