Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

19-01-2022

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych z zakresu Choroby narządu wzroku.

Szczegóły komunikatu 

Źródło: AOTMiT


Podstawa prawna • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.). • Plan Taryfikacji na rok 2022”

Wszystkie aktualności