Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

15-02-2022

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczej podmiotu.

Szczegóły komunikatu

 


Podstawa prawna

  • Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
  • Plan Taryfikacji na rok 2022
Wszystkie aktualności