Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

25-08-2023

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczyna proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem zbiórki jest uzyskanie informacji o wartości wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w ramach wszystkich form zatrudnienia, a także pozyskanie danych dotyczących struktury zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe i kategorie personelu. Dodatkowo gromadzone są dane o strukturze przychodów i kosztów prowadzonej działalności.

Informacje finansowe należy podać narastająco za okresy: styczeń - czerwiec 2023 oraz za miesiące lipiec - sierpień 2023 r., natomiast dane o wynagrodzeniach świadczeniodawcy uzupełniają za miesiąc  sierpień 2023 roku. Informacje powinny obejmować wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia zaangażowanych w realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Dane gromadzone są poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie apprkp.aotm.gov.pl.

Aby ułatwić Podmiotom przygotowanie danych, Agencja zorganizuje w dniach 5-11.09.2023 r. dedykowane szkolenia w formie on-line poprzez platformę zoom:

  • 5 i 7.09.2023 szkolenie podmiotów mających podpisane umowy w rodzaju leczenie szpitalne,
  • 6 i 8.09.2023 szkolenie podmiotów mających podpisane umowy w innych rodzajach świadczeń niż w rodzaju leczenie szpitalne zobligowanych do stosowania standardu rachunku kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. z 2020 poz. 2045),
  • 11.09.2023 szkolenie dla podmiotów, które nie są zobligowane do stosowania standardu rachunku kosztów np.: podstawowa opieka zdrowotna, indywidualne praktyki lekarskie, stomatologiczne, pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa należy do 31.08.2023 r. wypełnić ankietę.

W dniach 1 i 4.09.2023 r. na adres wskazany w zgłoszeniu zostanie przesłany program szkolenia wraz z linkiem umożliwiającym dostęp  do platformy szkoleniowej.

Informujemy, że od 24 sierpnia 2023 roku na stronie aplikacji (bez konieczności logowania) dostępne są: szablon do przekazania danych oraz szczegółowa instrukcja. Link do aplikacji apprkp.aotm.gov.pl  

Termin przekazania danych upływa 22 września 2023 roku.

Materiały pomocnicze dostępne są na stronie: apprkp.aotm.gov.pl

Szczegóły komunikatu   link do strony AOTMiT

Wszystkie aktualności