Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

02-04-2024

Prezes AOTMiT zwrócił się o udostępnienie danych do świadczeniodawców, którzy w 2023 r. realizowali z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Szczegóły komunikatu

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).
  • Plan Taryfikacji na rok 2024.
Wszystkie aktualności