O NFZ

Informator o zawartych umowach

Informacja o zawartych umowach przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie NFZ od 2008 roku.

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń oraz maksymalnej kwoty zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów.

Uwaga! W roku 2009 pojawiły się dwa rodzaje świadczeń: "Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze" oraz "Opieka paliatywna i hospicyjna".

 1. Dolnośląski OW NFZ
 2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ
 3. Lubelski OW NFZ
 4. Lubuski OW NFZ
 5. Łódzki OW NFZ
 6. Małopolski OW NFZ
 7. Mazowiecki OW NFZ
 8. Opolski OW NFZ
 9. Podkarpacki OW NFZ
 10. Podlaski OW NFZ
 11. Pomorski OW NFZ
 12. Śląski OW NFZ
 13. Świętokrzyski OW NFZ
 14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ
 15. Wielkopolski OW NFZ
 16. Zachodniopomorski OW NFZ
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 13.12.2016 13:03
Aktualizacja informacji: 07.05.2020 12:02
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian